SEKILAS

Putri dari bapak Daeng.

  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle
  • Twitter - White Circle
  • LinkedIn - White Circle
  • Spotify - White Circle

-

Kepala Sie VIII

SASKIRANA

Atha Putri C.

PROFIL

KEMAMPUAN